Cistella 0

Proyecte | Proyecto actualitzat 01/21

 

[en castellano al final del mensaje]

89 sòcies-subscriptores| 21.396 llibres repartits | 80 títols editats

 

CALUMNIA – PROJECTE EDITORIAL
Ja que t’has interessat per les nostres publicacions ens agradaria que t’incorporessis al projecte. Així que t’expliquem algunes coses que poden interessar-te

QUÈ ÉS CALÚMNIA?
Calúmnia és un projector editorial establert en el Mediterrani.
Editem llibres de temàtica llibertària i d’història social des de finals de 2009.
Des de l’any 2016 Calúmnia es constitueix com a associació cultural que publica llibres, edita debats, organitza xerrades i participa d’actes relacionats amb la difusió de lluites antiautoritàries.

QUÈ NECESSITA CALÚMNIA?
Calúmnia és un projecte autogestionat, es nodreix de les quota de les seves sòcies-subscriptores i de les vendes de llibres que realitza en diferents actes.
Per continuar necessitem que ens recolzeu amb la difusió, lectura, debat i suport econòmic a projecte.

QUÈ SÓN LES SÒCIES-SUBSCRIPTORES?
En l’actualitat compta amb 89 sòcies-subscriptores que paguen una quota anual mínima de 50 euros per sostenir el projecte. A canvi reben una còpia de totes les nostres publicacions al ritme que surten al carrer al seu domicili o en el lloc que ens indiquen.
Aquestes quotes són les mínimes, si voleu aporta més cap problema, seran benvinguts.

En qualsevol cas les sòcies-subscriptores tenen dret a consultar l’estat de comptes del projecte, els títols que hi ha en marxa, proposar idees i també si ho desitgen incorporar-se al grup de sòcies que participen directament en l’edició, maquetació, correcció i distribució dels títols.

QUIN TRACTE TENIM AMB LES AUTORES?
Est és el text que manem a les autores, ja que amb elles no signem cap tipus de contracte.

Gràcies per interessar-te a publicar un text amb nosaltres, abans d’iniciar el procés ens agradaria que llegissis est. Són les nostres intencions i preferim que estiguis d’acord. En qualsevol cas, estem disponibles per a qualsevol aclariment:

1. Calúmnia no és ni vol ser una editorial com a tal. Calúmnia és un grup de persones que editen, llegeixen, discuteixen i distribueixen literatura llibertària.
2. En Calúmnia cap autor cobra per les nostres edicions.
3. Cap edició ha rebut ni rebrà subvenció de cap tipus.
4. Ningú cobra en Calúmnia i el nostre treball va al ritme que ens podem permetre.
5. Que hi ha títols abans que el teu i que t’anirem informant dels tempos i processos que seguim
6. Com a autor et donarem 10 llibres sense cost algun en agraïment a la teva col·laboració. També et facilitarem exemplars, si així ho desitges amb un 30% de descompte del preu de venda que acordarem amb tu abans de sortir de màquines.
7. Nosaltres lliurem llibres a totes les nostres sòcies-subscriptores, en aquests moments 89 i la resta es distribueixen entre ateneus, locals i llibreries amigues.
8. Les nostres edicions inicials són de 250 exemplars, normalment no reeditem llibres (si n’hi ha demanda es torna a imprimir sense problema, alguns dels nostres títols superen els 500 exemplars en circulació) ja que no volem convertir les nostres cases en magatzems de llibres. Preferim que no es trobin al fet que es trobin apilats. En la pràctica, gairebé tots els nostres títols estan esgotats abans d’un any.

Per a qualsevol cosa, aquí estem

QUÈ HEM PUBLICAT FINS Al MOMENT?

La llista es prou llarga, al web la pots consultar

calumnia-edicions.net

Calúmnia ja ha repartit uns 21.396 llibres.

També tenim l’opció de subscriure a ateneus, sindicats,… de fet, ja hi ha gent que fa.

QUÈ TENIM EN MENT?
Massa coses, però esperem les teves idees.

COM APUNTAR-TE?

Després de tot l’anterior pots incorporar-te enviant les teves dades a

info[@]calumnia-edicions.net

Una abraçada

 

****

89 socias-subscriptoras | 21.396 libros repartidos | 80 títulos editados

 

CALUMNIA – PROYECTO EDITORIAL

Ya que te has interesado por nuestras publicaciones nos gustaría que te incorporases al proyecto. Así que te explicamos algunas cosas que pueden interesarte

¿QUÉ ES CALUMNIA?

Calumnia es un proyector editorial afincado en el Mediterráneo.

Editamos libros de temática libertaria y de historia social desde finales de 2009.

Desde el año 2016 Calumnia se constituye como asociación cultural que publica libros, edita debates, organiza charlas y participa de actos relacionados con la difusión de luchas antiautoritarias.

¿QUÉ NECESITA CALUMNIA?

Calumnia es un proyecto autogestionado, se nutre de las cuota de sus socias-subscriptoras y de las ventas de libros que realiza en diferentes actos.

Para continuar necesitamos que nos apoyéis con la difusión, lectura, debate y apoyo económico a proyecto.

¿QUÉ SON LAS SOCIAS-SUBSCRIPTORAS?

En la actualidad cuenta con 89 socias-subscriptoras que pagan una cuota anual mínima de 50 euros para sostener el proyecto. A cambio reciben una copia de todas nuestras publicaciones al ritmo que salen a la calle en su domicilio o en el lugar que nos indican.
Estas cuotas son las mínimas, si queréis aporta más ningún problema, serán bienvenidos.

¿QUÉ TRATO TENEMOS CON LAS AUTORAS?

Este es el texto que mandamos a las autoras, ya que con ellas no firmamos ningún tipo de contrato.

Gracias por interesarte en publicar un texto con nosotras, antes de iniciar el proceso nos gustaría que leyeras este. Son nuestras intenciones y preferimos que estés de acuerdo. En cualquier caso, estamos disponibles para cualquier aclaración:

1. Calumnia no es ni quiere ser una editorial como tal. Calumnia es un grupo de personas que editan, leen, discuten y distribuyen literatura libertaria.

2. En Calumnia ningún autor cobra por nuestras ediciones.

3. Ninguna edición ha recibido ni recibirá subvención de ningún tipo.

4. Nadie cobra en Calumnia y nuestro trabajo va al ritmo que nos podemos permitir.

5. Que hay títulos antes que el tuyo y que te iremos informando de los tempos y procesos que seguimos

6. Como autor te daremos 10 libros sin coste alguno en agradecimiento a tu colaboración. También te facilitaremos ejemplares, si así lo deseas con un 30% de descuento del precio de venta que acordaremos contigo antes de salir de máquinas.

7. Nosotras entregamos libros a todas nuestras socias-subscriptoras, en estos momentos 89 y el resto se distribuyen entre ateneos, locales y librerías amigas.

8. Nuestras ediciones iniciales son de 250 ejemplares, normalmente no reeditamos libros (si hay demanda se vuelve a imprimir sin problema, algunos de nuestros títulos superan los 500 ejemplares en circulación) ya que no queremos convertir nuestras casas en almacenes de libros. Preferimos que no se encuentren a que se encuentren apilados. En la práctica, casi todos nuestros títulos están agotados antes de un año.

Para cualquier cosa, aquí estamos

¿QUÉ HEMOS PUBLICADO HASTA EL MOMENTO?

Puedes consultar la web, allí están todas.

Calumnia ya ha repartido unos 21.396 llibros.
También tenemos la opción de subscribir a ateneos, sindicados,… de hecho, ya hay gente que hace.

¿QUÉ TENEMOS EN MENTE?

Demasiadas cosas, pero esperamos tus ideas.

¿CÓMO APUNTARTE?

Después de todo lo anterior puedes incorporarte enviando tus datos a:

info[@]calumnia-edicions.net

Un abrazo