Cistella 0

Proyecte | Proyecto actualitzat 09/22 [El projecte ja no funciona amb subscriptores – El proyecto ya no funciona con suscriptoras]

29.992 llibres repartits | 107 títols editats

 

CALUMNIA – PROJECTE EDITORIAL
Ja que t’has interessat per les nostres publicacions ens agradaria que t’incorporessis al projecte. Així que t’expliquem algunes coses que poden interessar-te

QUÈ ÉS CALÚMNIA?
Calúmnia és un projector editorial establert en el Mediterrani.
Editem llibres de temàtica llibertària i d’història social des de finals de 2009.
Des de l’any 2016 Calúmnia es constitueix com a associació cultural que publica llibres, edita debats, organitza xerrades i participa d’actes relacionats amb la difusió de lluites antiautoritàries.

QUÈ NECESSITA CALÚMNIA?
Calúmnia és un projecte autogestionat, es nodreix de les vendes de llibres i altres aportacions que realitza en diferents actes.
Per continuar necessitem que ens recolzeu amb la difusió, lectura, debat i suport econòmic a projecte.

QUIN TRACTE TENIM AMB LES AUTORES?
Est és el text que manem a les autores, ja que amb elles no signem cap tipus de contracte.

Gràcies per interessar-te a publicar un text amb nosaltres, abans d’iniciar el procés ens agradaria que llegissis est. Són les nostres intencions i preferim que estiguis d’acord. En qualsevol cas, estem disponibles per a qualsevol aclariment:

1. Calúmnia no és ni vol ser una editorial com a tal. Calúmnia és un grup de persones que editen, llegeixen, discuteixen i distribueixen literatura llibertària.
2. En Calúmnia cap autor cobra per les nostres edicions.
3. Cap edició ha rebut ni rebrà subvenció de cap tipus.
4. Ningú cobra en Calúmnia i el nostre treball va al ritme que ens podem permetre.
5. Que hi ha títols abans que el teu i que t’anirem informant dels tempos i processos que seguim
6. Com a autor et donarem 10 llibres sense cap cost en agraïment a la teva col·laboració. També et facilitarem exemplars, si així ho desitges amb un 30% de descompte del preu de venda que acordarem amb tu abans de sortir de màquines.
7. Els nostres llibres es distribueixen entre ateneus, locals i llibreries amigues.
8. Les nostres edicions inicials són de 250 exemplars, normalment no reeditem llibres (si n’hi ha demanda es torna a imprimir sense problema, alguns dels nostres títols superen els 900 exemplars en circulació), ja que no volem convertir les nostres cases en magatzems de llibres. Preferim que no es trobin al fet que es trobin apilats. En la pràctica, gairebé tots els nostres títols estan esgotats abans d’un any.

Per a qualsevol cosa, aquí estem

QUÈ HEM PUBLICAT FINS Al MOMENT?

La llista es prou llarga, al web la pots consultar

calumnia-edicions.net

Calúmnia ja ha repartit uns 29.992 llibres.

També tenim l’opció de subscriure a ateneus, sindicats,… de fet, ja hi ha gent que fa.

QUÈ TENIM EN MENT?
Massa coses, però esperem les teves idees.

 

Una abraçada

 

****

 

CALUMNIA – PROYECTO EDITORIAL

Ya que te has interesado por nuestras publicaciones nos gustaría que te incorporases al proyecto. Así que te explicamos algunas cosas que pueden interesarte

¿QUÉ ES CALUMNIA?

Calumnia es un proyector editorial afincado en el Mediterráneo.

Editamos libros de temática libertaria y de historia social desde finales de 2009.

Desde el año 2016 Calumnia se constituye como asociación cultural que publica libros, edita debates, organiza charlas y participa de actos relacionados con la difusión de luchas antiautoritarias.

¿QUÉ NECESITA CALUMNIA?

Calumnia es un proyecto autogestionado, se nutre de las cuota de sus socias-subscriptoras y de las ventas de libros que realiza en diferentes actos.

Para continuar necesitamos que nos apoyéis con la difusión, lectura, debate y apoyo económico a proyecto.

¿QUÉ TRATO TENEMOS CON LAS AUTORAS?

Este es el texto que mandamos a las autoras, ya que con ellas no firmamos ningún tipo de contrato.

Gracias por interesarte en publicar un texto con nosotras, antes de iniciar el proceso nos gustaría que leyeras este. Son nuestras intenciones y preferimos que estés de acuerdo. En cualquier caso, estamos disponibles para cualquier aclaración:

1. Calumnia no es ni quiere ser una editorial como tal. Calumnia es un grupo de personas que editan, leen, discuten y distribuyen literatura libertaria.

2. En Calumnia ningún autor cobra por nuestras ediciones.

3. Ninguna edición ha recibido ni recibirá subvención de ningún tipo.

4. Nadie cobra en Calumnia y nuestro trabajo va al ritmo que nos podemos permitir.

5. Que hay títulos antes que el tuyo y que te iremos informando de los tempos y procesos que seguimos

6. Como autor te daremos 10 libros sin coste alguno en agradecimiento a tu colaboración. También te facilitaremos ejemplares, si así lo deseas con un 30% de descuento del precio de venta que acordaremos contigo antes de salir de máquinas.

7. Nosotras entregamos libros a  ateneos, locales y librerías amigas.

8. Nuestras ediciones iniciales son de 250 ejemplares, normalmente no reeditamos libros (si hay demanda se vuelve a imprimir sin problema, algunos de nuestros títulos superan los 900 ejemplares en circulación) ya que no queremos convertir nuestras casas en almacenes de libros. Preferimos que no se encuentren a que se encuentren apilados. En la práctica, casi todos nuestros títulos están agotados antes de un año.

Para cualquier cosa, aquí estamos

¿QUÉ HEMOS PUBLICADO HASTA EL MOMENTO?

Puedes consultar la web, allí están todas.

Calumnia ya ha repartido unos 29.992 llibros.

También tenemos la opción de subscribir a ateneos, sindicados,… de hecho, ya hay gente que hace.

¿QUÉ TENEMOS EN MENTE?

Demasiadas cosas, pero esperamos tus ideas.

Un abrazo

 

 

 

Proyecte | Proyecto actualitzat 01/21

[en castellano al final del mensaje]

89 sòcies-subscriptores| 21.396 llibres repartits | 80 títols editats